Margreet Prakken is een voorstander van interne hoor- en adviescommissies bij overheden. Die hebben drie voordelen boven externe commissies: de doorlooptijd is korter, het aantal formele documenten minder en het bezwaar is minder zwaar opgetuigd en gejuridiseerd. De hoorzitting is informeler en er is meer aandacht voor het bezwaar. Zij is vereerd dat de provincie Overijssel de eerste Gouden Krokodil heeft gewonnen. Het bijzondere van hun werkwijze is dat veel klagers tevreden zijn, zelfs als ze geen gelijk krijgen. Ze gaan zelden in hoger beroep. Mw. Prakken hoopt dan ook dat meer provincies en gemeenten hun voorbeeld gaan volgen.

Over de Gouden Krokodil

De Gouden Krokodil is een initiatief van het cluster Regeldruk en het programma Beter en Concreter, een samenwerkingsverband tussen de ministeries van BZK, EZ en de VNG. Tijdens het VNG-congres in juni 2012, en op een congres van Prettig Contact met de Overheid alsook in de nieuwsbrief ‘ Van regels naar ruimte’ is opgeroepen goede ideeën in te dienen. De juryleden van de deelnemende partijen hebben unaniem de provincie Overijssel tot winnaar van de Gouden Krokodil gekozen. Heeft u ook een goed idee en wilt u in aanmerking komen voor de tweede Gouden Krokodil? Stuur dan uw idee voor 1 september 2014 naar: postbus.programmaRegeldruk@minbzk.nl.