Aan de basis van de belangrijkste bevinding staat het regeerakkoord, dat spreekt over een overheid die optimaal beschermt en minimaal belemmert. De overheid ziet burgers als mensen die zelfstandig of samen met anderen de toekomst van Nederland vormgeven. De taken en verantwoordelijkheden van lokale, regionale en landelijke overheden worden in de huidige maatschappelijke context geplaatst. Die context behelst de maatschappelijke behoefte aan ruimte voor initiatief en ondernemerschap, de versterking van de participatiesamenleving en de wens om regelgeving en toezicht proportioneel in te zetten.

Daarom is het noodzakelijk voor de overheid om niet toe te geven aan de reflex om op elk incident te reageren met nieuwe regelgeving. Om deze reflex te weerstaan heeft het programma Risico’s en verantwoordelijkheden verschillende handreikingen en andere instrumenten ontwikkeld, waaronder de 30 casus-krachtenkaart, de algemene handreiking bestuurders en adviseurs en de 10 gouden tip voor gemeentesecretarissen.

De conferentie vond plaats in het Media Plaza in Utrecht met in de ochtend een wikiforum onder leiding van dagvoorzitter Hans Alders, en een twitterfontein. Het middagprogramma bood verschillende expertlabs, goede voorbeelden uit de praktijk en de aanbieding van een toolbox met een gevarieerde set van handreikingen en kennisdocumenten.

Minister Plasterk besloot de dag door het licht te zetten op goede voorbeelden uit de bestuurlijke praktijk van alledag en bood de bestuurlijk Nederland een toolbox aan met handreikingen. Daarmee beschikt de bestuurder over een gevarieerde toerusting om de risicoregelreflex nog beter te weerstaan.