Onderwerp: Webinar nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen
Datum: 18 december 2020
Tijdstip: 14.30 -17.00 uur

In dit Webinar namen Michiel Tjepkema, Klaas Mijnheer, Ivo van Heijst en Herman van Velsen de deelnemers mee in de laatste stand van zaken rondom nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen. Zij zijn daarbij ingegaan op belangrijke onderdelen van de handleiding zoals het bepalen van het normaal maatschappelijk risico, de voordelen van de handleiding nadeelcompensatie, wat nodig is om de handleiding om te zetten in beleid, ervaringen van gemeenten met de handleiding en de nieuwe rekenmethode/systematiek, en relevante ontwikkelingen in de jurisprudentie. Roumaysae Mouaniss en Michiel Scheltema gaven daarnaast nog een korte toelichting op en illustratie van het gebruikmaken van digitale tools.

PROGRAMMA

Sprekers

Michiel Scheltema
Prof. mr. M. (Michiel) Scheltema was tot begin 2019 regeringscommissaris voor het bestuursrecht en daarvoor oud-staatssecretaris van Justitie, emeritus-hoogleraar bestuursrecht en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Als voorzitter van de werkgroep Nadeelcompensatie heeft hij leidinggegeven aan de ontwikkeling van de Handleiding Nadeelcompensatie en schreef daarover in 2018 het artikel “Handleiding nadeelcompensatie: best practices in de responsieve rechtsstaat” (Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2018/57).

Jan van der Grinten
Mr. J.H.A. (Jan) van der Grinten is advocaat/partner bij Kennedy Van der Laan. Hij heeft een bestuursrechtelijke advies- en procespraktijk met overheden, bedrijven en instellingen als cliënten. Daarnaast is hij als docent overheidsaansprakelijkheid verbonden aan de Universiteit Leiden en de SSR, en lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Jan publiceert regelmatig in juridische vakbladen. Jan van der Grinten zal tijdens het Webinar als moderator optreden.

Klaas Mijnheer
Dhr. K. (Klaas) Mijnheer (RA NIVRE-re LRGD) is verbonden aan Lengkeek, een organisatie van schade-experts en taxateurs. Hij treedt regelmatig op als adviseur van gemeenten, waterschappen en rijksoverheden, op het gebied van nadeelcompensatie. Vanwege zijn expertise op financieel gebied is hij ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de Handleiding.

Michiel Tjepkema
Mr. dr. M.K.G. (Michiel) Tjepkema is hoofd van de kennisunit van de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State en universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Hij heeft een bijzondere expertise op het terrein van het nadeelcompensatie- en planschaderecht en was nauw betrokken bij het opstellen van de Handleiding nadeelcompensatie. Over die Handleiding schreef hij samen met K. Mijnheer RA in 2019 het artikel “Nut, noodzaak en toekomst van de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen” (O&A 2019, p. 3-13).

Ivo van Heijst
Mr. I.P.A. (Ivo) van Heijst is advocaat bij ’t Regthuys in Rozendaal (Gld.) en gespecialiseerd in het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Behalve als advocaat treedt hij regelmatig op als rechtbankdeskundige in onteigeningszaken en als voorzitter van schadecommissies op het gebied van planschade en nadeelcompensatie. Hij doceert en publiceert ook regelmatig over deze onderwerpen, onder meer als annotator in het tijdschrift Bouwrecht en met zijn praktijkboek ‘Planschade en Nadeelcompensatie’ (tweede druk, 2017). Over de Handleiding nadeelcompensatie schreef hij in 2019 het artikel ‘Schade door werk in uitvoering’ (Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2019/14).

Herman van Velsen
Mr. H. M. (Herman) van Velsen (NIVRE-re) is schade-expert en partner bij BosBoon Expertise Group. Tussen 2003 en 2017 gaf hij leiding aan het Schadebureau Noord/Zuidlijn. Sinds 2012 is hij (ambtelijk) lid van de Stedelijke adviescommissie die de gemeente Amsterdam adviseert bij aanvragen op grond van de Algemene verordening Nadeelcompensatie.

Roumaysae Mouaniss
Mw. R. (Roumaysae) Mouaniss is studente Master Legal Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Roumaysae presenteert de zelfdiagnosetool voor ondernemers bij nadeelcompensatie. Deze tool heeft ze gecreëerd aan de hand van de handleiding nadeelcompensatie én gesprekken met verschillende brancheadviseurs, gemeenten en ondernemers.